Testimonials

Lees wat sommige van onze klanten over ons zeggen… U hoeft ons niet op ons woord te geloven. Luister maar eens naar onze klanten. Ruim 25 procent van onze opdrachten vloeit voort uit aanbevelingen.

 

Directeur, Harman Connected Services

“We zijn in december 2017 voor het eerst met European Recruitment in gesprek gegaan over de Samsung-voice-assistent voor spraak (een spraakgestuurde digitale assistent voor het Samsung Galaxy-assortiment) met zeer agressieve oplopende cijfers van 0 tot 190 op 3 belangrijke locaties – München, Parijs en Milaan, de kantoren waren klaar, het project begon binnenkort maar er waren maar een paar technici ter plaatse of beveiligd.

In 2018 hebben we 192 gekwalificeerde cv’s van European Recruitment geïnterviewd, waarin 55 SW-adviseurs en technische leiders op alle sites zitting hebben genomen.   Ze werden al snel de hoofdleverancier van programma’s (wereldwijd nummer 1 van 25).

Hoewel European Recruitment geen grote organisatie is (26 recruiters), waren ze in staat om al hun recruiters te gebruiken om aan onze behoeften te voldoen, toegang te krijgen tot hun volledige leveringscapaciteit in het hele bedrijf als één eenheid en één aanspreekpunt te gebruiken als een Account Manager (Ian Storm).

De consistente kwaliteit van de verzonden kandidaten betekende dat we in staat waren om fase 1 van het project binnen 2-3 maanden te bemannen, waarbij we inzenders of ervaren ingenieurs en technische leiders allemaal op freelance / contractbasis plaatsten. European Recruitment heeft de end-to-end-oplossing beheerd, inclusief naleving in alle drie de landen.  

We vonden het werken met European Recruitment eenvoudig en transparant. We hadden voor alles een toegewijde accountmanager, inclusief cv’s, het regelen van interviews en het afleveren van aanbiedingen. Hij was 24 uur per dag beschikbaar (inclusief weekends) om te helpen met elk probleem dat opkwam. European Recruitment was in staat om te werken naar extreme deadlines, werkend als een partner in plaats van een bureau, dat alle gebieden bemand, inclusief NLP, NLU, ASR en TTS. Bovendien vroegen we hen soms om naar vertalers te zoeken zonder echt technisch vermogen en ze produceerden nog steeds kwaliteitskandidaten die nu nog met ons werken.

European Recruitment heeft meer kwaliteitskandidaten geproduceerd dan welk ander bureau dan ook in dit programma en nu blijven we nauw samenwerken met Ian en zijn team met onze andere projecten (inclusief APAC-regio), zoals we vertrouwen dat ze kunnen leveren, en we kijken uit naar een lange en vruchtbare voortdurende relatie met hen.

Bedankt Europese werving voor het zijn van een partner. “  

“We first started speaking with European Recruitment in December 2017 regarding the Samsung android voice assistant (a voice-powered digital assistant for the Samsung Galaxy range) project with very aggressive ramp up figures of 0 to 190 across 3 major sites – Munich, Paris and Milan. The offices were ready, the project was starting imminently but there were only a few engineers onsite or secured.

In 2018 we interviewed 192 qualified CVs from European Recruitment, placing 55 consultant SW engineers and technical leaders across all sites. They quickly became the programs lead supplier (No.1 of 25 globally).

Although European Recruitment are not a large organisation (26 recruiters) they were able to use all their recruiters to service our needs, accessing their full delivery capability across the whole company as one unit, and using one point of contact as an Account Manager (Ian Gale).

The consistent quality of the candidates sent meant we were able to staff phase 1 of the project within 2-3 months, placing entry or experienced engineers and technical leaders all on freelance/contract. European Recruitment managed the end to end solution including compliance in all three countries.

We found working with European Recruitment simple and transparent. We had one dedicated Account Manager for everything, including CVs, arranging interviews and delivering offers. He was available at round the clock (including weekends) to assist with any issue that came up. European Recruitment were able to work to extreme deadlines, working as a partner rather than an agency, staffing all areas including NLP, NLU, ASR and TTS. In addition, at times we asked them to search for translators with no real technical ability and they still produced quality candidates that are still working with us now.

European Recruitment produced more quality applicants than any other agency on this program and now we continue to work closely with Ian and his team with our other projects (including APAC region) as we trust they can deliver, and we look forward to a long and fruitful continued relationship with them.

Thankyou European Recruitment for being a partner.”

 

Personeelsmanager, NVIDIA

“Ik heb een tijdje nauw samengewerkt met verschillende teamleden van European Recruitment. Hun vermogen om toptalent aan te trekken is overduidelijk (en hun succes spreekt voor zich), maar ze onderscheiden zich vooral doordat ze bij NVIDIA zowel voor een culturele als voor een functionele klik wisten te zorgen. Het zijn krachtige ambassadeurs van ons merk en met relatief weinig begeleiding hebben ze een gedegen inzicht ontwikkeld in onze kernwaarden. Hierdoor kunnen ze ons zonder te overdrijven en vol overtuiging aanprijzen. Bovendien voelen ze hun vakgebied perfect aan en slagen ze er altijd in om professionaliteit te combineren met een prima gevoel voor humor. Dat is van essentieel belang in een rol die onvermijdelijk wordt bemoeilijkt door complexe en langdurige processen. Die instelling is niet toevallig zo ontstaan. Het is een houding die wordt gecultiveerd bij iedereen die deel uitmaakt van het European Recruitment-team.” 

“I have worked closely with various members of the team at European Recruitment for some time. Their ability to attract top talent goes without saying (and their success speaks for itself) but their ability to establish a cultural as well as a functional fit within NVIDIA is what sets them apart. They are strong ambassadors for our brand and, with relatively little guidance, they have developed an innate understanding of our core values. This enables them to evangelise without ever resorting to hyperbole. They also understand the need for levity in their profession and have always managed to balance a sense of professionalism with a sense of genuine fun and humour, which is essential in a role that, by necessity, is riddled with complex and protracted processes. This ethos is not an accident, it is an attitude which is cultivated in every member of the European Recruitment team.”

 

Consultant talentacquisitie, Nokia, Flexbase GmbH

“We doen nu circa een jaar zaken met European Recruitment Ltd, en ze hebben consistent kandidaten voorgesteld met een zeer hoog niveau. Ik kan ze zonder aarzeling aanbevelen als partner voor uw recruitment. Ze hebben altijd een uitstekend inzicht in onze behoeften en daardoor leidt bijna elk cv tot een gesprek. Het is prettig om met ze samen te werken. Ze hebben ons tijdens het recruitmentproces tot nu toe geweldig ondersteund.”

“European Recruitment Ltd has come on board as a recruiter about 1 year ago and consistently offered a very high level of candidates. I have no hesitation in recommending them as a recruitment partner. They have an excellent understanding of our needs and as a result of that a very high CV to interview ratio. It’s a pleasure to work with them and they have been a great support in the recruitment process.”

 

Key Account Manager Contracting, Hays, vertegenwoordiging van Infineon AG

“We werken pas sinds kort samen met European Recruitment, maar ze hebben nu al duidelijk aangetoond dat ze superieure kwaliteit leveren. We hebben ze in de arm genomen voor het vervullen van de extreem moeilijke functie van Teradyne-testontwikkelaar. Andere recruiters hadden zeer veel moeite om geschikte kandidaten te vinden voor deze functie, terwijl European Recruitment binnen een dag meerdere uitstekende profielen kon aanbieden. Ook daarna hebben ze deze kwaliteit vast kunnen houden bij iedere aanvraag die we deden. Ik kan ze zonder meer aanbevelen.”

“European Recruitment started to work with us recently and have already managed to prove that they are a supplier of superior quality. When given a contract to fill the extremely difficult role of Teradyne Test Developer, a role which other suppliers have had a very hard time finding suitable candidates for, European Recruitment managed to supply several excellent profiles within a day. They have managed to uphold this quality with every upcoming request since. I can recommend them without reservations.”

 

Recruitment Specialist, Samsung Electronics

“Met hun professionele en eerlijke houding hebben de mensen van European Recruitment uitzonderlijk goede service geboden aan Samsung, vooral gezien de lastige taak om kandidaten te werven voor ons hoofdkantoor in Zuid-Korea. We zijn heel blij dat we een goede relatie hebben opgebouwd met European Recruitment en we hopen dat die nog lang zal standhouden!”

“With professionalism and honesty, European Recruitment have been providing an exceptional service to Samsung, especially given the tough task of sourcing candidates for our HQ in South Korea. We are very pleased to have established a good relationship with European Recruitment and hope it will be a long standing one!”

 

HR Director, Anritsu

“Ed en ERL weten heel goed hoe de telecommarkt in elkaar zit en bieden Anritsu al meerdere jaren uitstekende service door te helpen bij het vervullen van enkele zeer lastige functies in heel Europa.”

“Ed and ERL have a very good understanding of the telecomms market and have provided an excellent service to Anritsu over a number of years, helping to fill some very difficult positions both in the UK and overseas.”

 

Engineering Manager, Nokia Mobile Phones 

“David heeft niet alleen mijn laatste 2 banen voor me gevonden, maar werkte ook in beide gevallen als recruitment consultant voor onze organisatie. Toen ik op zoek was naar een baan, was hij veruit de beste op het gebied van communicatie: hij nam alleen contact met me op als er echt sprake was van een ‘match’. Als klant ben je er altijd zeker van dat de kandidaten die hij voorstelt van topkwaliteit zijn. Ik raad David oprecht aan als de beste recruiter in deze sector.”

“David has not only found my last 2 jobs for me, but also worked as a recruitment consultant for our organization in both cases.When I was looking for a job, he was by far the best in terms of communication: he only contacted with me if there really was a ‘match’ As a customer you are always sure that the candidates he proposes are top quality, I sincerely recommend David as the best recruiter in this sector. ”

 

HR-manager, Nokia

“David en de teams die hij heeft samengesteld hebben meer dan 40 functies bij ons vervuld en waren in staat de moeilijkste kandidaten te vinden, wat niemand anders lukte. Ze leven uitstekende standaarden na op het vlak van rekrutering en de ingenieurs met hoge academische en technische kwaliteiten die we zoeken zijn echt moeilijk te vinden. Ik raad David en zijn team van harte aan aan mensen die personeel zoeken.”

“David and the teams he grew supplied over 40 placements with us and were always able to find the most difficult candidates that nobody else could.  They have excellent standards in recruitment and the highly academic and technically gifted engineers we look for are genuinely hard to find.  David is a exceptionally gifted recruiter and is also able to get the people he hires to a similar level.  I would highly recommend David and his team to anyone looking to recruit.”

 

HR-manager, Anritsu

“In dit topjaar op het vlak van rekrutering was ik vooral onder de indruk van de gerichtheid van ERL, wij zijn op zoek naar topkandidaten en zij slaagden erin de juiste kandidaat te vinden voor veel van onze aanstellingen. We hopen op een blijvende samenwerking!” 

“In an unprecedented year of recruitment, I have been particularly impressed with the responsive service provided by David Wicks/ERL, we look for the highest calibre of candidate and they have managed to make volume placements with us – long may our association continue!”